Praktische informatie

Bestuur

Henk Dekker

Gerda Anninga

Jan Millekamp

Jan Wilting

Gea Horsting

Rudy van Tintelen

Voorzitter

Secretaris

Vice-voorzitter

Penningmeester

Notulist

Ledenadminstratie

Activiteitencommissie

Jantje Scholten (tevens bestuurslid)
Antje Bakker, Commissie Lief en Leed tel. 0524-785904

Contributie

De jaarcontributie is vastgesteld op € 25,00 per lid.
Voor een tweede lid op hetzelfde adres  € 15,00.
De inning van de contributie gebeurt per automatische incasso.

Aanmelding

Schriftelijk naar R. van Tintelen, Luunkamp 8. Telefoon: 0524-551849
U krijgt dan zo spoedig mogelijk een formulier waarop u uw gegevens kunt invullen.

Contact:

Via email naar: gerdaanninga7@gmail.com

Telefoon: 0524 551448