Praktische informatie

Bestuur


Ben Lotgerink voorzitter
Gerda Anninga      secretaris 
Jan Wilting               penningmeester
Aiko Huls               vice-voorzitter
Gea Horsting               notulist
Rudy van Tintelen        ledenadministratie

Activiteitencommissie


Jantje Scholten                tevens bestuurslid
Antje Bakker               commissie Lief en Leed tel. 0611479121

Contributie

                                                                                                                                                      De jaarcontributie is vastgesteld op € 25,00 per lid.
Voor een tweede lid op hetzelfde adres  € 15,00.
De inning van de contributie gebeurt per automatische incasso.

Aanmelding

                                                                                                                                                  Schriftelijk naar R. van Tintelen, Luunkamp 8.
U krijgt dan zo spoedig mogelijk een formulier waarop u uw gegevens kunt invullen.

Contact:

Via email naar: gerdaanninga7@gmail.com

Telefoon: 0524 551448