Seniorenvereniging Dalen e.o.

De Seniorenvereniging Dalen e.o. is opgericht in januari 2016.
Het doel van de vereniging is het organiseren van sociale, culturele, recreatieve, sportieve, educatieve en voorlichtende activiteiten.
De vereniging is aangesloten bij Landelijke Organisaties zoals de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) en Koepel Gepensioneerden te Utrecht. Hier worden de belangen van senioren bij het rijk behartigd. Dit gebeurt op de onderdelen pensioenen, zorg en welzijn alsmede koopkracht.
Via de vereniging kunt u hulp krijgen bij het invullen van belastingformulieren en het aanvragen van een rijbewijs. Vier keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief.
(Deelname aan activiteiten is altijd op eigen risico).