Programma Seniorenvereniging dit najaar

Het bestuur van de Seniorenvereniging Dalen en Omstreken heeft weer een nieuwsbrief gemaakt, de 7e alweer. Lees hier alle informatie en ook het programma van de komende maanden.

Eerst even een terugblijk. Afgelopen donderdag was er een koffiemorgen. Voor de pauze was er een uitleg over het het nieuwe digitale systeem bij onze huisarts. Na de pauze was Kees er met een film van vroeger. 

Woensdag 2 november stamppot-tocht

We vertrekken vanaf de Selkersgoorn om 9.30 uur.

We maken een koffiestop en rijden dan door naar restaurant Liv in  Nieuwleusen. Een prachtig nieuw restaurant wat graag haar deuren voor u opent en een heerlijk stamppotbuffet voor u verzorgt.

In de middag gaan we in Ommen op de boot voor een rondvaart met rederij Peters.

De kosten bedragen € 40.00. Graag overmaken naar onze penningmeester. 
Bank no: NL40RABO 0304472344 van de Senioren vereniging Dalen.

Graag opgeven voor 26 oktober bij Albert Zwiers. Tel.551414. 

Donderdag 17 november Bingo

We gaan bingo spelen in Dalen.
Locatie de Spinde.  Aanvang 14.00 uur.

We zorgen weer voor mooie prijzen en als u geluk hebt neemt u ze mee naar huis.
De eigen bijdrage is € 5.00.

Donderdag 1 december Hennie Kuyer met muziek en verhalen 

Op deze middag komt Hennie Kuyer ons vermaken met liedjes en  verhalen.
We zijn in de Spinde en beginnen om 14.00 uur.
Het belooft een gezellige middag te worden.

De eigen bijdrage is € 5.00.

Tot slot belangrijk

Elke dinsdag is er kaarten in de Selkersgoorn om 14.00 uur. 
U kunt dan klaverjassen en jokeren.

Alle activiteiten waar u aan deelneemt zijn voor eigen risico.

Als u meerijdt naar een activiteit buiten Dalen dan graag € 2.50 aan de bestuurder betalen.

Uw contactadres voor vragen en/of opmerkingen is:
Gerda  Anninga,  Reimersstraat 7 Dalen, tel. 0524-5514

Van de bestuurstafel

De laatste vergadering hebben we niet veel nieuwe zaken besproken. Er werden nog even de ‘laatste puntjes op de i’ gezet om op 7 oktober een mooie en gezellige middag te houden. We hebben mogen vaststellen dat de buitenactiviteiten dit jaar konden doorgaan en niet werden belemmerd door Corona. We hebben een aantal dingen besproken die we kunnen aandragen bij de activiteitencommissie. Binnenkort hebben we met de commissie gezamenlijk overleg om het nieuwe seizoen door te nemen. Er borrelen al weer nieuwe plannen op, maar deze moeten eerst nog verder worden uitgewerkt, voordat we onze leden precies kunnen vertellen wat het gaat worden. Ook hebben we de algemene ledenvergadering al aan de orde gehad. Ja het jaar 2023 staat al weer voor de deur. Mocht u als lid nog leuke ideeën hebben, Dan horen we dat heel graag.

Een groet van het bestuur

Nieuwsbrief nr 7 downloaden

Wilt alles op een rij of nog even uitprinten? Download dan de hele nieuwsbrief via de knop hieronder.