Wijkagent Dalen

De wijkagent in Dalen is aanspreekpunt in Dalen en overlegt met Dorpsbelangen, de school en de gemeente als er problemen zijn.

De wijkagent voor Dalen is de heer Reinier Visser
Het werkgebied van de wijkagent is Dalen, Dalerpeel, Dalerveen, De Haar, Den Hool, Gees, Geesbrug, Holsloot, Stieltjeskanaal, Oosterhesselen, Wachtum en Zwinderen.

De wijkagent is te bereiken via het algemene nummer  van de Politie Zuid-Oost Drenthe: 0900-8844  of via de Facebook-pagina

De wijkagent:

  • bemiddelt bij kleine conflicten.
  • overlegt met Plaatselijk Belang, scholen, gemeente, als er problemen zijn.
  • is aanspreekpunt voor Dalen (en bovengenoemde dorpen).
  • beoordeelt of meldingen zaken voor de politie zijn of moeten worden doorverwezen naar andere instanties.