Werkgroep AED Dalen-Wachtum

Het opzetten en in stand houden van een 6-minuten-zone in Dalen en Wachtum om bij hartproblemen snel aanwezig te kunnen zijn.

In Dalen en Wachtum zijn verspreid over de dorpen verschillende AED’s. De Werkgroep AED Dalen-Wachtum zorgt voor de aanschaf, onderhoud en vervanging van deze AED’s. Daarnaast zorgt de werkgroep voor voldoende burgerhulpverleners die bij hartfalen kunnen worden opgeroepen. Deze hulpverleners worden jaarlijks bijgeschoold via een praktische training.

Meer weten over AED? Kijk dan via deze link op onze AED-pagina’s op deze website.

De werkgroep AED is opgezet vanuit Dorpsbelangen Dalen.