Vereniging voor EHBO DALEN eo

Iedereen kan Eerste Hulp verlenen. Bent u de enige aanwezige bij een ongeluk? Is het dan geen geruststellend idee dat u weet wat u moet doen?

De EHBO-vereniging Dalen e.o. heeft tot doel het zo goed mogelijk eerste hulp verlenen. Hiervoor geven we theoretische en praktische cursussen.

Tijdens de cursus “Eerste Hulp” krijg je uitleg en instructie over de eerste hulp. Theorie en praktijk gaan hand in hand. Dat geeft tijdens de training een fijne afwisseling. Tijdens de praktijklessen kan een acteur van LOTUS ( Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers ) de situatie bedrieglijk echt laten lijken. Na het behalen van het landelijk erkende diploma voor eerste hulp moet de kennis niet wegzakken. Via herhalingslessen wordt de kennis bijgehouden en kan verder uitgebreid worden.

Tijdens evenementen in en om het dorp wordt er ondersteuning verleend door mensen van de EHBO.