SKW ( Sociaal Culturele Wichter)

Wij zijn een creatieve, actieve, sociale, gezellige damesgroep die bestaat uit 23 personen.

Skw is een damesgroep van 23 personen. Buiten de zomermaanden om komen we 1 x per week op de donderdagmorgen bij elkaar.
Om de beurt organiseren we groepsgewijs een activiteit. Dit kan zijn: kleien, bloemschikken, schilderen, houtbewerken, of wat we ook maar verzinnen. Tevens maken we uitstapjes.
Bovenal: gezelligheid en contact met elkaar staat voorop!