Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Organisatie voor opbouw- en maatschappelijk werk. Maatschappelijk Welzijn is er voor alle inwoners van Coevorden.

Maatschappelijk Welzijn Coevorden zet inwoners van de gemeente Coevorden in hun kracht en motiveert ze om mee te doen in de maatschappij. Onze professionals zijn de ogen en de oren in de buurt, zij weten wat er leeft en wat aandacht nodig heeft. Opbouwwerkers ondersteunen en stimuleren bewoners waar nodig. Maatschappelijk werkers helpen bij het oplossen van problemen. Samen zijn ze de kracht van Maatschappelijk Welzijn Coevorden. MWC geeft hulp, advies en informatie over onder andere financiën, gezondheid en welzijn, relatie, gezin, opvoeden, jongeren, ouderen, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Ook zijn er verschillende trainingen en cursussen te volgen.

Voor meer informatie is de website, Facebook, Instagram en Twitter te raadplegen of neem gerust contact op via ons mailadres of algemeen telefoonnummer.