Gebruikersoverleg ’t Grootveld

Overleg voor afstemming en gezamenlijke activiteiten sportpark 't Grootveld
De vaste gebruikers van Sportpark ‘t Grootveld voeren periodiek overleg om hun activiteiten af te stemmen, gezamenlijke activiteiten te plannen en om gezamenlijk het overleg met de sportparkeigenaar, de gemeente Coevorden, voor te bereiden.
Vaste deelnemers aan het Gebruikersoverleg Grootveld Dalen zijn
Ook wordt overlegd met de basisscholen in Dalen, Dalerveen en Wachtum en met de gemeente Coevorden. Ook partners zoals de Wielercross-vertegenwoordigers schuiven regelmatig aan.
Het Gebruikersoverleg Grootveld Dalen komt ongeveer 5 keer per jaar bijeen.
Contact: Mail naar Jan van Selm, Dalen (vz)