Dorpskerk van Dalen

De kerkelijke gemeente in Dalen staat voor inspiratie van je geloof en van elkaar. Dorpskerk Dalen, een inspirerend middelpunt van onze gemeente.

De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap, waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen; een vindplaats van geloof, hoop en liefde.
Onze dorpskerk in Dalen is zo’n vindplaats; een plek van samenkomen bij de kerkdienst op de zondagmorgen, maar ook op andere momenten in je leven. Er is betrokkenheid met elkaar wanneer er sprake is van overlijden, maar ook zijn er de vreugdevolle gebeurtenissen als doop en huwelijk.

De kerkdiensten zijn elke zondag om 10.00 uur.

Verbinding

Naast de kerkdienst is er de verbinding met elkaar. De ene keer is het een goed gesprek dat bemoedigt bij moeilijkheden in je leven, de andere keer een inspirerend lied dat samen gezongen wordt, er is de stilte van het gebouw, de liturgie en de muziek, maar ook de vreugde bij het samen eten en allerlei andere activiteiten die worden georganiseerd, b.v. de bazaars tijdens de zomermarkten.

Foto Kerk Dalen zwart-wit