Dorpsbelangen Dalen

Ons doel? Zorgen dat Dalen een leuk dorp is om te wonen voor jong en oud, nu en in de toekomst.

Fijn wonen in Dalen, hoe oud je ook bent. Dat is het doel dat Dorpsbelangen Dalen nastreeft. Of je nu kind, puber, jongvolwassene, middelbaar of senior bent… je moet hier lekker kunnen wonen. Daarom onderzoekt Dorpsbelangen hoe we de leefbaarheid in ons dorp kunnen behouden en verbeteren. Dat doen we door te zorgen dat de inwoners makkelijk met elkaar in contact kunnen komen en weten wat er in het dorp te doen en te krijgen is. En dat doen we ook buíten het dorp, door de belangen van Dalen te behartigen bij bijvoorbeeld de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe.

In 2017 bracht Dorpsbelangen de Dorpsvisie uit. Hierin staat aangegeven wat we de komende jaren gaan doen om Dalen een nog fijnere plek te maken om te wonen. Inmiddels zijn er werkgroepen aan de slag gegaan met de actiepunten. Wil je je aansluiten? Neem dan contact met ons op!