Praktische informatie

Belangrijke telefoonnummers

Noodgeval
Acuut ambulance, politie of brandweer nodig?
Bel 112

Medische hulp
Huisarts: 0524 551 361
Huisartsenpost: 0900 112 112
Praktijkinformatie

Tandarts
Tandarts Wittenberg: 0524 551 777
Spoed: 0900 1515
Contact tandartsenpraktijk

Dierenarts
Dierenarts: 0524 513 694
Contact dierenarts

Dierenambulance
Dierenarts: 088 1441 441
Contact dierenambulance

Brievenbussen

De Waag 2, Dalen

Burg. Fonteinstraat 43, Dalen

AED

AED-locaties: kijk op de pagina AED-locaties

Maatschappelijk welzijn

Inloopspreekuur Maatschappelijk Welzijn Coevorden woensdag 15.00 – 16.00 uur in de Huisartsenpraktijk in Dalen.
Direct hulp nodig? Ga naar de website MWC.


Afvalkalender Area

Plastic, GFT en restafval worden in Dalen via verschillende routes opgehaald. Vul uw postcode en huisnummer in om te zien wanneer Area bij u langskomt. Tip: download de Area afvalapp, dan hebt u de kalender altijd bij de hand.

Oud papier

Oud papiercontainers staan op het evenemententerrein aan de Thyakkerstraat. De opbrengsten zijn voor de BWB-school.