Zorg voor ouderen

De Werkgroep Zorg voor ouderen werkt vanuit de Dorpsvisie aan een boekje om het welzijns- en zorgaanbod in Dalen in kaart te brengen. Dalen vergrijst en ouderen willen graag beter de weg vinden naar hulp en ondersteuning. Zodat eenvoudig te vinden is, waar hulp gevraagd kan worden: bij instellingen en natuurlijk ook bij andere inwoners van Dalen die graag een handje willen helpen.

Wilt u weten wat er aan vraag en aanbod is voor hulp, zorg en welzijn, kijkt u dan bij Organisaties op deze website of bij de Dalertjes.

Wilt u meer weten over de werkgroep, neem dan via de mail contact met ons op of kijk verder op deze website.