Geschiedenis van de OVD

In de jaren dertig werden door W. Udema, J. Hidding, H. Bos en G. Pol plannen uitgewerkt om in Dalen te komen tot een organisatie voor de middenstand. Dit resulteerde in de oprichting van de Handelsvereniging voor Dalen e.o. die op 11 juni 1934 een feit was. Wie de notulen van de vergaderingen van de Daler ondernemers erop naslaat, komt er al gauw achter dat het in de jaren dertig ook in Dalen moeilijk was om het hoofd boven water te houden.

In de jaren na de oorlog (medio 1948/’49) staan er in de notulen o.a. de volgende ondernemers vermeld als lid:

 • H. Scholten (Wachtum)
 • L.A. IJpelaar (De Bente)
 • M. Lanjouw (Kruisstraat)
 • J. Witvoet (Kruisstraat)
 • G. Naber (Hoofdstraat)
 • J. Meppeling (Kruisstraat)
 • Z. Koert (Noordwijk)
 • Z.H. Kollen (Wachtum)
 • T. Kalkdijk (Dalerveensestraat)
 • B.W. Naber (Emmerweg)
 • H. Kikkert (Dalerpeel)
 • H. Meppeling (Binnenweg)
 • N.J. Kalkdijk (Schoolstraat)
 • Wed. D.G. Kuiper (Hoofdstraat)
 • Wed. J. Kuiper (Hoofdstraat)
 • G. Bos (Hoofdstraat)
 • A.J. Even (De Bente)
 • E. Hidding (De Bente)
 • Rosing (Hoofdstraat)
 • Winter (Dalerveen)
 • W. Joosten (Schoolstraat)
 • Joh. Scholten (Dalerveen)
 • H. Epping (Dalerveen)
 • J. Karsten (Hoofdstraat)
 • A. Kiers (Kruisstraat)
 • J. Eising (Wachtum)
 • Joh. Brink (Westerwijk)
 • T. Kalkdijk (Wachtum)
 • A. Bos (Hoofdstraat)
 • H. Danes (Hoofdstraat)
 • De Boer (Hoofdstraat)
 • Engelage (Hoofdstraat)
 • H. Assen (Emmerweg)
 • W. Lanjouw (Noordwijk)
 • D.G. Kalkdijk (De Bente)
 • Joh. Kip (Hoofdstraat)
 • G.W. Veldkamp (Hoofdstraat)
 • K. Lanjouw (Westerwijk).

Sint Nicolaasacties

Een van de al jaren terugkomende activiteiten van de Handelsvereniging (al in 1948 is dat te lezen in de notulen) is de winkelactie net voor Sinterklaas. Jarenlang droeg deze verkoopacties de naam ‘V.A.D.’, Verkoop Actie Dalen. Ter gelegenheid van die winkelweekactie gaf de Handelsvereniging o.a. in 1953 zelfs een eigen krant uit.
Toen deed de burgemeester van Dalen J. Wessels Boer in zijn voorwoord b.v. mededeling van het feit “…dat de mogelijkheden voor het houden van een verkoopactie steeds geringer worden, maar dat een aantal van de Daler Middenstanders gemeend heeft de gezellige dagen voor Sint Nicolaas te moeten activeren door het houden van een winkelweek…”.
Er werd in bovengenoemde krant ook een prijsvraag uitgeschreven met een rebus en het maken van een slagzin… de hoofdprijs bedroeg maar liefst 150 gulden aan waardebonnen!

Toerisme

Dalen kwam in de loop van de jaren ook op het pad te liggen van vele toeristen die deze regio gingen bezoeken. Natuurlijk was de start van Sporthuis Centrum in Dalen (1972) het begin van een belangrijke impuls voor het aantrekken van toeristen. Tot op heden bewonen wekelijks vele duizenden gasten de huisjes op het (zoals het nu heet) Center Parcs ‘De Huttenheugte’. Met die grote toeloop van gasten aan Dalen e.o. werden ook vanaf 1973 de roemruchte Zomermarkten in Dalen georganiseerd. Er werd enthousiast gestart met zes marktavonden maar later teruggebracht naar vier. In de afgelopen jaren is het aantal inmiddels weer opgevoerd naar de zes woensdagavondmarkten in de maanden juli en augustus.

Een leuk detail uit 1973 is het volgende: De weersvoorspelling was op de zomermarkt-avond dermate slecht dat het bestuur om 18.00 uur besloot de markt niet door te laten gaan. Om 18.45 uur was de zon echter weer aan het firmament terug. Samen met de bezoekers, die echter lege kraampjes aantroffen Een gebeurtenis waaruit de middenstand lering heeft getrokken, want men heeft zich sinds dien op het standpunt gesteld dat een zomeravondmarkt nooit meer mag worden afgelast.

Naamswijziging

Mede ingegeven door de gemeentelijke herindeling en het veranderende ondernemersklimaat heeft de ledenvergadering op voorstel van het bestuur in 1999 besloten de naam van de vereniging te wijzigen in “Ondernemersvereniging Dalen e.o.” Met ingang van 1 januari 2000 is dat van kracht geworden.

Bestuur OVD 1970-1980

Bestuur

Medio de ’70-/’80ers jaren werd het bestuur o.a. gevormd door de personen op bovenstaande foto. Van links naar rechts zijn dat Herman Snijders, Bert Lubberman, Griettinus Assen, Jan Esschendal. Voor zittend Albert Eising, Hetty Ruiter en Johan Zomer.