Zuidenveld doorgeschoven

Het jaarlijkse Zuidenveldfeest dat afwisselend wordt gehouden in de acht Zuidenveldplaatsen (waaronder ook Dalen 1 x in de acht jaar) wordt een jaar doorgeschoven. Dit jaar was Schoonebeek aan de beurt. De organisatie meldt op hun website het volgende:
“Er komt dit jaar geen Zuidenveld. De onlangs gestaakte voorbereidingen zullen niet worden hervat. De Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld en de Stichting Zuidenveld Schoonebeek hebben samen besloten tot afgelasting. Dit door de onzekerheid die er nog steeds bestaat hoe lang de coronacrisis voortduurt. De jubileumeditie van het Zuidenveld wordt, zo is besloten, een jaar opgeschoven. De organisatie vindt het belangrijk om het besluit nu al te nemen en bekend te maken om zo voor iedereen duidelijkheid te scheppen.

De reeds aangegane afspraken en verplichtingen ten aanzien van het al geplande programma zullen in goed overleg aangehouden worden tot 2021. Dat geldt onder meer ook voor de verpachtingen en contracten met het artiestenbureau. Er zijn nog wel een paar alternatieve mogelijkheden bekeken, maar die werden niet realistisch geacht. De geplande activiteiten van de jubileumcommissie worden opgeschort. Mogelijk zullen in het najaar, afhankelijk van de situatie, bepaalde activiteiten alsnog worden gehouden.”

bron: Dalen.nu