Zonnepanelen op het dak

De Werkgroep Duurzaamheid van Dorpsbelangen Dalen maakt zich sterk voor meer zonne-energie in het dorp.

De mooiste manier om duurzame energie op te wekken is met zonnepanelen op daken. Een groot aantal Dalenaren heeft al zonnepanelen op het dak geplaatst.
In tegenstelling tot weilanden vol panelen die het landschap, het uitzicht èn de biodiversiteit nadelig beïnvloeden, hebben zonnepanelen op daken deze minpunten niet.

Daarnaast hoeven er geen of weinig moeilijke en dure aanpassingen aan het net verricht te worden, zeker wanneer een groot deel van de opgewekte stroom voor eigen gebruik is. Dat is vaak het geval bij panelen op woonhuizen en bedrijfspanden. Eigenaren van daken die hun dak beschikbaar stellen, ontvangen een vergoeding.

Informatie over zonnepanelen

Bent u òòk geïnteresseerd in zonnepanelen op uw dak? Dan kunt u op twee websites terecht om te zien of de positie uw dak daarvoor geschikt is.  Dat zijn de websites Zonatlas  
en Zonnekaart.
Uiteraard spelen er allerlei factoren mee die de inval van zonlicht kunnen beïnvloeden. Met name de begroeiing zal in het groene Dalen vaak van invloed zijn op de zonlichtinval.

Bedrijfspanden

De Werkgroep Duurzaam Dalen ook gestart met een inventarisatie van daken van grote bedrijfspanden. Dit omdat het voor woonhuizen niet altijd zinvol is om zonnepanelen te plaatsten.

Indien de eigenaar daartoe bereid is en de dakconstructie dit toelaat willen we nagaan of er bijvoorbeeld via een postcoderoos-opzet door meerdere inwoners van Dalen geparticipeerd kan worden in dergelijke duurzame zonne-energieprojecten. Zodra een geschikte locatie bekend is, zal de werkgroep hierover informatie geven.

Uiteraard mogen eigenaren van geschikte bedrijfsdaken zich ook nu ook al melden bij de werkgroep. Heeft u ideeën die Dalen kunnen helpen bij verdere verduurzaming?

Laat het weten aan de Werkgroep Duurzaamheid via de mail!