Zingen op het plein

De Daler Voices zullen op 15 december meedoen tijdens ‘Kerst op het plein’. Hermien van der Weide, voorzitter van het bestuur van de Daler Voices, vertelt.

De start

In 2017 is na een geslaagd personeelsfeest van de BWB-school waarbij gezellig werd gezongen, het initiatief genomen door enkele leerkrachten om een koortje op te richten dat door de vakleerkracht muziek Jochem Weggemans geleid zou worden. Korte tijd later hadden naast leerkrachten ook anderen zich aangemeld en werd het van koortje een koor. Mannen waren ook welkom, maar zij meldden zich te weinig aan, zodat het een vrouwenkoor werd. Momenteel zijn er 38 vrouwen die zingen, verdeeld over de stemmen sopraan, mezzo-sopraan en alt. Het maximum aantal leden is 40. Om mee te kunnen doen moet je zin hebben in zingen, ook wel kunnen zingen en je krijgt een stemtest om te bepalen wat je bereik is. 

Popkoor

Na de start van het koor moest er van alles geregeld worden. Er kwam een bestuur, de oefenplek in de school werd besproken, een contract met dirigent Jochem Weggemans werd opgemaakt en er werd besloten dat ze een popkoor zouden worden. Het repertoire zou hoofdzakelijk bestaan uit popliedjes. Geleidelijk aan werden er verschillende commissies in het leven geroepen: voor de muziek, de PR, de kleding, Lief-en-Leed en voor concerten. Alle liedjes worden uit het hoofd gezongen, dus er moet ook thuis nog goed geoefend worden. Ze oefenen wekelijks op maandagavond van 18.15 uur tot 19.45 uur.

Optredens

Ondertussen hebben ze al een aantal optredens achter de rug. Hoogtepunten waren o.a. het optreden in het Atlastheater in Emmen, de Tamboer in Hoogeveen en het concert in de kerk in Dalen. Gelukkig konden ze dit jaar al ruim van tevoren toezeggen om mee te doen met ‘Kerst op het plein’. Vorig jaar waren ze ook al gevraagd, maar door het eigen concert moesten ze toen verstek laten gaan.

Kerst op het plein

De Daler Voices zullen twee keer een half uur zingen in de kerk en aan het eind van het feest op het plein zullen zij de bijeenkomst afsluiten met een kort optreden buiten. Tijdens de optredens in de kerk zal de kerkdeur dicht zijn, dus belangstellenden moeten tijdig aanwezig zijn. Er zal nog een tijdschema komen waarop staat hoe laat zij zullen starten. Ze kijken uit naar het concert en zijn al geruime tijd bezig met de voorbereiding. Naast enkele traditionele kerstliedjes, zoals te horen op dit filmpje, zullen ze ook recentere bij kerst passende liedjes zingen, o.a. van Nick en Simon en van Enya. Ze vinden het erg leuk om mee te doen met ‘Kerst op het plein’. Het is een leuk initiatief, er worden goede doelen gesteund en het is fijn om in het eigen dorp op te treden.