Woon-enquête 60-plus

Zoals in de Lelie van Dalen aangekondigd, wil de Werkgroep Wonen Dalen van Dorpsbelangen inventariseren wat de woonwensen zijn van de 60+ Dalenaren.

Niet iedereen lukte het om het bericht te vinden op SamenDalen. Daarom plaatsen we het nog een keer.

Van de inwoners tot 35 jaar weten we inmiddels wat hun wensen en behoeften op het gebied van wonen zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat deze groep graag in Dalen wil (blijven) wonen. Om dit te kunnen realiseren is één van de mogelijkheden om de doorstroom binnen Dalen op gang te brengen. Er zijn de nodige bouwplannen (waaronder terrein Brouwer, Caspershof, de Drift) en deze willen we laten aansluiten op de woonwensen van onze dorpsgenoten.

Om dit te kunnen doen hebben we een enquête opgesteld met een aantal vragen. Het verzoek aan de 60+ inwoners om deze enquête te downloaden en in te vullen op de computer.

Vraag is om hem voor 15 maart 2021 via de mail terug te sturen naar  marlousduursma@gmail.com.

Mocht u niet in staat zijn om de enquête digitaal in te vullen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Riet Muller, tel. 06 83356554.