Wonen voor jongeren in Dalen

De Werkgroep Wonen van Dorpsbelangen heeft in Dalen een enquête gehouden naar de behoefte aan huur- en koopwoningen. 

Enquête 93 jongeren

In februari heeft er een poll op Facebook gestaan waarin jongeren onder de 35 jaar konden aangeven woningzoekende te zijn in Dalen. Het ging daarbij om zowel huur- als koopwoningen. In totaal reageerden 93 personen. Van deze groep gaven 31 personen aan een huurwoning te zoeken en 62 een koopwoning. Onder deze groep is een enquête afgenomen.
In het kort waren dit de uitkomsten

Huurwoningen

Van de woningzoekenden zoekt de jongste leeftijdsgroep onder 25 jaar een appartement met een huurprijs van minder dan € 500,- per maand. De oudere groep 30-plussers is voornamelijk op zoek naar een gezinswoning. In de tussengroep is de verdeling gelijk: de gezinssamenstelling is daar bepalend.

Veel van de geënquêteerden zijn geïnteresseerd  in een appartement in de Kieftenhof en zouden graag willen dat daar de leeftijdsgrens wordt afgeschaft.

De helft van de woningzoekenden in deze groep is meer dan 2 jaar op zoek naar een huurwoning.

Koopwoningen

De interesse in koopwoningen volgt de leeftijd. De jongste groep is geïnteresseerd in de goedkopere woningen tot €150.000,- , de oudere groep in een twee-onder-een-kap of een vrijstaande woning.

De meeste mensen in deze groep zijn ook geïnteresseerd in nieuwbouwprojecten en zouden ook wel zelf willen bouwen samen met de gemeente, aannemers en medebouwers.
In het algemeen zijn de geënquêteerden niet langer dan 3 jaar op zoek naar een koopwoning.

Overleg over de uitkomsten

Met de resultaten is de Werkgroep Wonen een gesprek aangegaan met onze samenwerkingspartners op het gebied van Wonen: de gemeente Coevorden, Woningstichting Domesta, aannemers, ontwikkelaars en een makelaar.

Afgesproken is dat elke partij met de eigen achterban zoekt naar mogelijkheden om te werken aan meer betaalbare woningen voor jongeren. Ze blijven in contact met de Werkgroep Wonen. Ook de Werkgroep Duurzaamheid wordt bij dit traject betrokken.

Zoek je een huurwoning: schrijf je in!

Tot slot een belangrijke oproep: de Werkgroep Wonen roept jongeren op zich te laten inschrijven bij Domesta. Dan wordt duidelijk wat precies de vraag naar huurwoningen is en kunnen we samen misschien stimuleren dat de woningstichting meer sociale woningbouw kan realiseren in Dalen.

Het volledige verslag is te downloaden via de link hieronder.

Resultaten enquete werkgroep wonen