Wonen in Dalen? Je kunt nu zelf aan de slag

Twee initiatiefgroepen gaan onderzoeken of er nieuwe woonmogelijkheden in Dalen zijn.

Op 26 en 29 september j.l. hebben twee initiatiefgroepen besloten te gaan onderzoeken of er nieuwe woonmogelijkheden in Dalen zijn. Eén groep bestaat uit jongeren en de andere groep bestaat uit doorstromers/ouderen. Beide groepen gaan onderzoeken of er geschikte locaties in Dalen zijn voor nieuwbouw of verbouw. Tijdens deze sessies hebben beide groepen uitgesproken te willen kijken naar het oprichten van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Een CPO houdt in dat er een vereniging wordt opgericht, met als voordeel dat ieder lid een eigen inbreng en stemrecht heeft. De vereniging koopt de grond en ieder lid koopt een eigen kavel. Een huurconstructie, met bijvoorbeeld Domesta, hoort ook bij de mogelijkheden. De gemeente heeft hierbij een voorwaarde dat er een onafhankelijke procesbegeleider aangesteld moet worden.

De provincie is hiermee aan de slag gegaan en de werkgroep Wonen heeft deze week te horen gekregen dat er een procesbegeleider is gevonden: Derk Jan Laanbroek. Eind november heeft de Werkgroep Wonen een kennismaking gepland staan. Vervolgens worden de initiatiefgroepen uitgenodigd op woensdag 7 december aanstaande.
Van 19.00-20.15 uur gaat de procesbegeleider in gesprek met de jongeren.
Om vervolgens van 20.30-21.45 uur in gesprek te gaan met de doorstromers/ouderen.

Wil je ook deelnemen aan één van beide groepen? Mail dan naar rietmuller56@gmail.com, voorzitter Werkgroep Wonen van Dorpsbelangen Dalen