Werkzaamheden De Loo, Looweg en De Bente tot februari 2021

Op 28 september starten de werkzaamheden op De Loo. In fases worden de kruising met de Looweg, de bestrating van de Loo, het nieuwe fietspad langs Dalen-Coevorden langs De Loo en de aansluiting in De Bente aangepakt. De werkzaamheden duren tot februari 2021 en worden gefaseerd aangepakt.

Er zijn vanaf de afslag Reindersdijk vanaf De Bente omleidingen voor fietsers langs de Oude Coevorderweg en voor auto’s langs de Reindersdijk en de Achterloo.
Let op, dat de Oude Coevorderweg afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer, behalve voor aanwonenden.

In dit bericht de werkzaamheden in schema en een kaart met de omleidingen.

De omwonenden zijn geïnformeerd via een bewonersbrief. De bewonersbrief kunt u downloaden via deze link: Bewonersbrief werkzaamheden De Loo

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u tijdens werktijden contact opnemen met onze uitvoerder Jan Seigers  via telefoon 06-21882930 of mail j.seigers@sallandsewegenbouw.com of met Marc Pothof van de gemeente Coevorden via telefoon  140524 of 0524-598598

Schema werkzaamheden en wegafsluitingen

In onderstaand overzicht ziet u wat we wanneer en op welke plek gaan doen en wat dit voor u betekent. De omleiding van de wegafsluiting kunt u bekijken op de bijgevoegde kaart.

Waar (zie kaart) Wanneer Wat Wat betekent dit Omleidingsroute
Fase 1 verhoogde kruising De Loo-Looweg zuid en rijbaan De Loo tot huisnr. 11 28 september

Tot medio oktober 2020

Aanbrengen verhoogde kruising en herstraten rijbaan De Loo en de kruising met de Looweg is afgesloten voor alle verkeer de woningen blijven bereikbaar via Dalen – per fiets ook uit Coevorden. Zie kaart, bewoners zijn bereikbaar via Dalen
Fase 2 aanpassingen kruisingen Looweg zuid 19 oktober tot medio november 2020 Opnieuw inrichten kruisingen en aanbrengen drempel De Looweg is afgesloten voor verkeer, bewoners blijven grotendeels bereikbaar of kunnen in de buurt parkeren  De kruising De Loo –               Looweg is tijdelijk weer open voor bewoners richting Coevorden
Fase 3 Rijbaan vanaf De Loo nr 11 tot komgrens Dalen  Vanaf medio oktober 2020 aansluitend op fase 1 Herstraten rijbaan De Loo is afgesloten voor alle verkeer de woningen blijven bereikbaar via Dalen of via Coevorden per fiets vanaf beide zijden. zie kaart,  e.e.a. afhankelijk van de locatie van de werkzaamheden t.o.v de woning
Fase 4 De Bente vanaf komgrens tot huisnr.43 Vanaf 11 januari tot medio februari 2021 Opnieuw inrichten van de rijbaan De Bente wordt gefaseerd opgebroken en dus kunnen de bewoners niet met de auto bij huis komen per fiets zijn de woningen wel bereikbaar

kruising via de A37 en N34.

Zie bovenstaand
Fase 5 vrij liggend fietspad langs het gehele tracé 28 september

tot medio december 2020

Het verwijderen van het bestaande fietspad en het aanbrengen van een nieuw betonnen fietspad Weinig overlast inritten zullen bereikbaar blijven met uitzondering tijdens het betonstorten. Doorgaand fietsverkeer via de omleiding voor fietsers Woningen zijn per fiets altijd bereikbaar
Fase 6

Werkzaamheden tussen spoor en verhoogde kruising De Loo-Looweg zuid 

26 oktober tot medio december 2020 Werkzaamheden aan de rijbaan en het fietspad grenzend aan de spoorwegovergang. I.v.m. het werken in de nabijheid van het spoor moeten sommige werkzaamheden ‘s nachts uitgevoerd worden Zie kaart, bewoners de Loo die richting Coevorden moeten kunnen via de Looweg

Afsluitingen en omleidingen in kaart

 

Omleidingen

Omleiding fietsers Paars: Oude Coevorderweg (afgesloten voor gemotoriseerd verkeer)

Omleiding auto’s Groen: Reindersdijk-Achterloo

Fasering

Fase 1 Donkergroen: Aanbrengen verhoogde kruising en rijbaan tot inrit de Loo nr. 11

Fase 2 Lichtblauw: Kruisingen Looweg zuid

Fase 3 Rood: De Loo vanaf inrit nr.11 tot komgrens Dalen

Fase 4 Geel: De Bente vanaf Komgrens Dalen tot huisnr 43

Fase 5 Grijs: Werkzaamheden fietspad

Fase 6 Blauw: Werkzaamheden tussen spoor en verhoogde kruising De Loo -Looweg