Werkzaamheden De Loo en De Bente


Vrij recent is de weg van De Loo tot aan de bebouwde kom van Dalen herstraat en is de aansluiting van de Loosche Mars op de Looweg vernieuwd. Ook is er een nieuw betonnen fietspad aangelegd voor fietsers van en naar Coevorden.

Vernieuwing riool en bestrating De Bente


Op dit moment wordt er gewerkt aan het deel van de weg van De Loo tot aan de Achterbente.
Het bestaande riool wordt vervangen door een vuilwater- en een regenwaterriool. Ook komt er nieuwe verharding. De weg wordt smaller, zodat hij beter past in een dorpse omgeving, waar een maximumsnelheid van 30 km geldt.

De rijstrook krijgt roodbruine klinkers en aan weerszijden komen fietsstroken van gele klinkers. Dit is vergelijkbaar met de overige wegen binnen de bebouwde kom van Dalen, zoals de Hoofdstraat en de Emmerweg. Aan de oostkant van de weg komt een voetpad.

Veranderingen bij de molen


Fietsers die richting Coevorden rijden, worden door een oversteek aan het einde van de bebouwde kom naar het nieuwe fietspad geleid. Het huidige smalle fietspad richting Coevorden wordt een wandelpad.

De bestrating bij Molen De Bente krijgt een accent. De weg buigt daar wat af. Er komen accenten in het straatwerk in kleuren, die voorkomen in de vlag van Dalen. 

Volgende stap

De bedoeling is om deze manier van bestraten op termijn door te trekken tot de Stationsstraat, met een voetpad aan de westzijde van De Bente. Zo krijgen we een eenduidig en herkenbaar straatbeeld, dat bij het dorpse karakter van Dalen past.

namens de werkgroep VVV/Dorpsbelangen Dalen

Folkert Sinnema

Foto’s van de aanleg

Wilt je alles bekijken hoe de werkzaamheden op De Loo en aan De Bente verlopen, bekijk dan het fotoalbum De Loo en De Bente via deze link.

Hieronder alvast een impressie: