Werkzaamheden aan De Loo, Looweg en De Bente

Na de zomer starten de wegwerkzaamheden aan De Loo, Looweg en De Bente in Dalen. Naast regulier onderhoud worden de wegen veiliger gemaakt en wordt de maximumsnelheid aangepast. Ook wordt het fietspad langs De Loo verbreed. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden eind 2020 klaar. Wethouder Jeroen Huizing: “Het reguliere onderhoud aan deze straten in Dalen was voor ons aanleiding om ook te kijken naar de verkeersveiligheid. Samen met de  Werkgroep verkeer, veiligheid en vervoer van Dorpsbelangen Dalen hebben we een plan gemaakt waardoor je met kleine ingrepen het verkeer een stuk veiliger kunt maken. De verbreding van het fietspad aan De Loo is een flinke verbetering voor fietsers.”

Fietspad

Het fietspad aan De Loo is een belangrijke fietsverbinding tussen Dalen en Coevorden. Aan beide kanten van de weg ligt nu nog een smal fietspad. Het fietspad aan de oostzijde (aan de zijde van de spoorlijn) van De Loo wordt verbreed. Op dit fietspad wordt dan in twee richtingen gefietst. Dit is een van de maatregelen vanuit de gemeentelijke fietsnota ‘Ruimte voor de fietser’. Het pad aan de westzijde blijft zoals het is.

Rijbaan

De weg tussen Dalen en de spoorwegovergang wordt opnieuw bestraat. Hiervoor worden de klinkers gebruikt die er nu al liggen. De rijbaan wordt iets versmald om de wortels van de eiken voldoende ruimte te geven. De bocht nabij de spoorwegovergang krijgt een nieuw ontwerp. Bij neerslag kan het daar glad worden en kan er spoorvorming ontstaan. Als de werkzaamheden klaar zijn, geldt er een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur.

Looweg

De Looweg is de verbinding tussen De Loo en de wijk Ballast in Coevorden. De weg heeft nog geen onderhoud nodig. Wel worden de kruispunten aangepast, maar niet verhoogd. De kruising met De Loo wordt wel verhoogd en in een stervorm aangelegd. De kruispunten zijn straks gelijkwaardig zodat het verkeer van rechts voorrang heeft. Hier geldt een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Met de maatregelen is rekening gehouden met landbouwverkeer.

De Bente

Ook De Bente, tussen de komgrens Dalen en de kruising met Achterbente, wordt aangepakt. De verhoging op de bebouwde grens van Dalen wordt enkele tientallen meters verplaatst richting Dalen. Fietsers kunnen dan makkelijker oversteken. De verharde rijbaan wordt smaller gemaakt en krijgt aan beide kanten brede fietsstroken. Ook komt er aan de zijde van de molen De Bente een voetpad terwijl er aan de andere zijde een groenere berm ontstaat. Ter hoogte van de molen wordt de situatie ook aangepast. De middengeleider verdwijnt en de rijbaan wordt in een boog gelegd. Hierdoor komt de omloop van de molen niet meer boven de rijbaan te hangen. De boog wordt ingevuld met kleurvakken. De kleuren van Dalen, geel, blauw en zwart worden hierbij toegepast. De maximumsnelheid blijft 30 kilometer per uur.

bron: Dalen.nu