Nieuws van de Werkgroep Verkeer, Veiligheid en Vervoer

De werkgroep Verkeer, Veiligheid en Vervoer van Dorpsbelangen heeft in de afgelopen periode diverse malen overleg gehad met de gemeente Coevorden. Via deze samenvatting willen we de inwoners van Dalen hiervan op de hoogte stellen.

Schouw in Dalen 

De werkgroep bekijkt samen met Gehandicaptenplatform en met de gemeente waar met behulp van kleine ingrepen geconstateerde problemen kunnen worden opgelost. Grotere geconstateerde obstakels zullen worden meegenomen in de langere termijnplanning voor herinrichting/reconstructie.

Reconstructie Burgemeester Fonteinstraat

De oorspronkelijke plannen voor het gedeelte Meulenpad/Schoolstraat en de in- en uitrit De Waag waren voor 2018. De planning is gewijzigd in 2020 omdat ook de vervanging van de riolering Schoolstraat en gedeelte Westerwijk/Burgemeester ten Holteweg meegenomen gaat worden.

Doorgaande weg door Dalen en fietspad Dalen – Coevorden

Het fietspad Dalen – Coevorden wordt een eenzijdig fietspad (oostzijde De Loo) en staat voor 2020 op de planning. Hierbij wordt de oversteek ter hoogte van de aangepaste bebouwde komgrens (bij de Benter molen) en de reconstructie van het weggedeelte de Bente (vanaf de bebouwde komgrens) tot aan de Achterbente meegenomen. Op dit moment worden de nutsleidingen aangepast.
Samen met gemeente en provincie zal worden nagedacht wat de mogelijkheden zijn om de entree van Dalen aan de noordzijde van ons dorp te verfraaien nadat in 2021 de N34 verdubbeld is.

Openbare verlichting

Vanaf 2020 zal begonnen worden met een gefaseerde vervanging van de armaturen met
LED-verlichting op de huidige masten. Zodra hierover meer duidelijkheid is zal dit aan de inwoners bekend worden gemaakt.

Station Dalen

Arriva en NS hebben toegezegd dat er een watertappunt zal komen. Ook is toegezegd dat bij eventuele vervanging van de wachtruimte op het perron dit een overdekte wachtruimte zal blijven.
Van wijzigingen in de dienstregeling zullen de inwoners altijd op de hoogte worden gehouden. Dit geldt ook als de oprichting van serviceteams (fysieke aanwezigheid op het perron) meer concreet wordt.

Verkeerssituatie Dalerveensestraat

Gelet op de klachten met betrekking tot te snel rijden zijn we met de gemeente in overleg over het inrichten van een 60-km-zone voor het gedeelte bebouwde komgrens – aansluiting Vliers.

Werkgroep Verkeer, Veiligheid en Vervoer Dorpsbelangen,
Folkert Sinnema, e-mail