Werkgroep ‘Duurzaam Dalen’ overhandigt petitie aan gedeputeerde

Vanmiddag heeft de werkgroep ‘Duurzaam Dalen’ onderdeel van Dorpsbelangen de gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid van de provincie Drenthe, de heer T. Stelpstra, bijgepraat over voorstellen van de werkgroep ‘Duurzaam Dalen’ m.b.t. het aanbrengen van een zonnescherm met geluidswerende effecten op het talud en viaduct van de N34.

Brede steun

Ruim 350 mededorpsbewoners hebben tot nu toe de petitie van dorpsbelangen daarvoor ondertekend. Een huis-aan-huisactie, die op initiatief van een aantal bewoners langs de rand van het dorp grenzend aan de N34 werd gevoerd, werd maar liefst door 152 bewoners gesteund. De petitie werd door Evert Jan Klip overhandigd aan gedeputeerde T. Stelpstra (zie foto overhandiging)

Subsidieaanvraag gemeente Coevorden

De plaatsing van een zonnescherm met geluidswerende effecten zou voor de subsidieaanvraag van de gemeente Coevorden, voor het aardgas-reducerend project in Dalen, een mooie en unieke aanvulling zijn om benodigde extra groene stroom op te wekken.
Gedeputeerde Stelpstra heeft dit idee welwillend ontvangen en toegezegd dit ambtelijk uit te zetten om na te gaan of dit haalbaar zou kunnen zijn. En er wordt gekeken welke rol de provincie, maar ook de gemeente, naast de inwoners hierin zouden kunnen spelen.