Werkgroep duofietsen zoekt coördinator

Wat houdt het coördinatiewerk in?

Voor het komende seizoen zoekt de werkgroep duofietsen Dalen een coördinator.
Er zijn momenteel drie coördinatoren, die beurtelings drie weken aaneengesloten het fietsrooster voor de deelnemers van het duofietsen samenstellen. Om de werkdruk iets te verminderen willen we graag een vierde coördinator aan onze groep coördinatoren (Yt Beek, Alice Meijering en Feddie Zomers) toevoegen.

Wat houdt het coördinatiewerk in?
Je bent gedurende 2 x 3 weken per seizoen ( 1 mei – 1 oktober) verantwoordelijk voor het maken van een weekrooster voor de deelnemers aan het duofietsen. Je belt ze een week van tevoren op om een geschikte dag af te spreken. Als je dat voor elkaar hebt, stuur je de vrijwilligers, die voor het gehele seizoen al ingepland staan, een weekoverzicht wie er met wie gaan fietsen. Enige computervaardigheid om de roosters in een tabel te zetten en via e-mail te versturen is dus wel vereist.

Meer informatie nodig?
Wil je graag meer inzicht hebben wat het coördinatiewerk inhoudt, neem dan gerust contact op met Yt, Alice of Feddie. Je hoeft niet zelf op de duofiets te fietsen als je coördinator bent. Welke weken je inzetbaar bent, wordt natuurlijk in onderling overleg geregeld, opdat bijvoorbeeld je eigen vakantieplannen gewoon doorgang kunnen vinden.

Geïnteresseerd? Neem dan even contact op met:
Yt 06 45860658 of ytbeek46@gmail.com
Alice 06 57246267 alicemeijering@gmail.com
Feddie 06 21432765 zomersf@gmail.com