Weer een bericht van Sinterklaas!

Wat een pech en wat een geluk! Iedereen weet al dat Sinterklaas dit jaar niet op het plein in Dalen kan aankomen. Dat is pech. Maar we hebben ook geluk! Sinterklaas heeft ons weer wat toegezonden.
In het filmpje dat hij ons heeft gestuurd, staat wat er wel gaat gebeuren zaterdag aanstaande. Je kunt het filmpje bekijken door HIEROP te drukken.