WBE “Kerspel Dalen” hazentelling

Wildbeheereenheid

De overheid verplicht jagers om hazen overdag te tellen. De wildbeheereenheden organiseren deze telling. Niets mis mee om hazen te tellen. Alleen hazen zijn overdag bijna niet waar te nemen. Hazen liggen overdag hoofdzakelijk verscholen in hun ‘leger’. Ondanks dat jagers aangeven, dat het beter is om de hazen in april ’s avonds vanaf 22.00 uur met nachtapparatuur te tellen, moet men op dezelfde voet tot nu toe doorgaan.
Wildbeheereenheid “Kerspel Dalen” heeft dit jaar beide tellingen gedaan, dus overdag en ’s avonds, om het verschil te zien.
De resultaten zijn:
overdag 279 en ’s avonds 1382.
Er zijn ’s avonds bijna 5x zoveel hazen geteld. Dit laat duidelijk zien, dat overdag tellen geen zin heeft om een reëel beeld te krijgen van de hazenstand.