Waterleiding springt: bruin water uit de kraan

Gisteren is in de Bente de hoofdleiding van het water gesprongen met bruin water uit de kraan bij veel huishoudens in Dalen tot gevolg. Waarschijnlijk zijn de wortels van de bomen de oorzaak, dat er een breuk is ontstaan.

De WMD vertelt  bij navraag, dat de bruine kleur ontstaat door ijzerdeeltjes in het water. Die komen vrij als de leiding doorgespoeld wordt. Het bruine water is niet schadelijk en verdwijnt als je alles even doorspoelt. Alleen de was wordt niet schoon. De WMD doet kaartjes in de bus bij geplande reparaties, maar niet bij spoed.

Er is wat verwarring ontstaan over het asbestcement waar de leidingen van zijn gemaakt: is dat gevaarlijk of niet? Op de website van waterleidingbedrijf Vitens is meer informatie te vinden.

Asbestcementleidingen

In de jaren ’60 was asbest een veelgebruikt materiaal. Het werd ook toegepast voor waterleidingen in combinatie met cement. Een asbestcementleiding bestaat uit een mengsel van 80 procent cement en 20 procent asbest. Daardoor is het uitermate geschikt als drinkwaterleiding. Het is een slijt- en trekvast materiaal en bestand tegen onder andere hitte, olie en zuren. Het materiaal laat geen stoffen door. En omdat in die periode veel huizen werden gebouwd, bestaat grofweg een derde van het leidingnet in Nederland uit asbestcementleidingen (AC).

Zijn leidingen van asbestcement gevaarlijk?

Nu weten we dat asbest in de longen veel schade kan aanrichten. Toch zijn AC-leidingen geen bedreiging voor uw gezondheid, omdat er geen sprake is van losse asbestdeeltjes die u via de lucht inademt. En door een beschermlaag die ontstaat aan de binnenkant van een leiding, kan asbest niet in het water komen. Dit blijkt ook uit onderzoeken van het RIVM, de Gezondheidsraad  en eerdere onderzoeken van TNO (in opdracht van branchevereniging Vewin).

En als er aan de asbestcementleiding wordt gewerkt?

Er ontstaat natuurlijk wel een mogelijk gevaar op het moment dat wordt gewerkt aan deze leidingen. Veiligheid van medewerkers en omwonenden staat daarbij altijd voorop. Daarom werken waterleidingmaatschappijen volgens wettelijke normen en afspraken die zijn gemaakt in de branche. De werkzaamheden worden altijd uitgevoerd door gecertificeerde aannemers.

Waterleidingmaatschappij Drenthe werkt aan vernieuwing

De komende tien jaar vervangt Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) alle oude asbestcementleidingen door pvc-leidingen. Van 1950 tot 1970 is in hoog tempo de hele provincie Drenthe van waterleiding voorzien. Voor de hoofdleidingen werd asbestcement gebruikt, toen een gebruikelijk materiaal voor het transport van drinkwater.

WMD is gestart met het versneld vervangen van deze hoofdleidingen. Gedurende tien jaar is hier vanaf 2015 jaarlijks € 10 miljoen aan extra middelen beschikbaar. In Drenthe ligt 5000 kilometer hoofdleiding. Het merendeel bestaat al uit pvc, maar 1000 kilometer leiding is van asbestcement. Om deze leidingen gaat het. Over tien jaar, dus in 2025 moeten ze allemaal van pvc zijn.

 

Bron: met dank aan de discussiebijdragen op de FB-groep TamTam van Dalen en de websites van Vitens en Waterleidingmaatschappij Drenthe.