Waterinjectie NAM

In dit bericht de stand van zaken over voornemen waterinjectie in de omgeving van Schoonebeek, dus ook bij Dalen. De NAM heeft Dorpsbelangen Dalen gevraagd dit bericht te plaatsen.

In 2020 heeft de NAM in Drenthe aan bewoners en bestuurders gemeld dat zij productiewater, dat vrijkomt bij de olieproductie in Schoonebeek, wil terugbrengen in de ondergrond. Hiervoor wil de NAM de inmiddels leeg geproduceerde gasvelden dichter bij het olieveld Schoonebeek gaan gebruiken. Op dit moment vinden verschillende voorbereidingen plaats.  

Onderzoek

Het adviesbureau Royal Haskoning schrijft momenteel een milieueffectenrapport (MER). Daarnaast kijkt de NAM naar verschillende technische aspecten van de plannen. Ook spreken we met diverse betrokken partijen over de plannen waarbij we de technische ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van bovengrondse zuivering, meenemen.

Tweede evaluatie waterinjectie

Naast het schrijven van een milieueffectenrapport voor plannen in Drenthe, voeren we parallel voor de waterinjectie in Twente momenteel het tweede evaluatieproces uit.
Doel van deze zesjaarlijkse evaluatie, die door de overheid als vergunningsvoorwaarde is opgedragen, is om na te gaan of waterinjectie nog steeds de meest geschikte verwijderingsmethode is, of dat er inmiddels andere technieken beschikbaar zijn die betere scoren op de onderdelen zoals milieueffecten, risico’s en kosten.
In 2016 is deze evaluatie voor het eerst uitgevoerd. Deze tweede keer hebben we ook partijen betrokken die verbonden zijn aan de Universiteit Twente om ons te adviseren welke technische ontwikkelingen er zijn. Naar verwachting publiceren wij het eindrapport van Royal Haskoning over deze tweede evaluatie deze zomer op NAM.nl.

Leerpunten huidige waterinjectie

Naast bovengenoemde studies nemen we ook de leerpunten van ruim tien jaar waterinjectie in Twente mee. Afgelopen jaren hebben we gezien dat het gebruik van corrosiebestendige materialen van groot belang is.
Op de locaties rond Rossum vervangen we tijdens de onderhoudsbeurten de meeste koolstofstalen onderdelen door onderdelen van dit nieuwe materiaal. Daarnaast nemen we ook de uitkomsten van het onderzoek van SodM naar de problemen met de kapotte buitenbuis van een waterinjectieput in Rossum mee.

Ondanks dat er geen lekkage van productiewater heeft plaatsgevonden, willen wij en uiteraard ook Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) als onafhankelijk toezichthouder op deze mijnbouwactiviteiten, weten wat er precies gebeurd is en/of andere waterinjectieputten hetzelfde risico lopen. De uitkomsten van dit onderzoek verwachten we in de loop van juni.

Hoe verder?

Er breekt een drukke periode aan met de publicatie van het SodM onderzoeksrapport, het waterinjectie evaluatierapport en een milieueffectenrapport. Zodra deze rapporten bekend zijn, publiceren wij ze via onze website en gaan we met de belanghebbenden daarover in gesprek. Naar verwachting hopen wij in de tweede helft van dit jaar concreet te kunnen aangeven wat de bevindingen van al deze rapporten betekenen voor de vervolgstappen in Drenthe.

Vragen?

U kunt voor verdere vragen ook contact opnemen met Dorpsbelangen Dalen via de mail: secretaris@dorpsbelangen-dalen.nl