Wandelwerkgroep ontvangt predicaat ‘Kern met Pit’

Op zaterdag 23 januari is aan de Wandelwerkgroep van Dorpsbelangen Dalen het predicaat ‘Kern met Pit’ uitgereikt door Bob Bergsma, jurylid van de KNHM-foundation en Jon Tetteroo, adviseur bij diezelfde organisatie. Bij het predicaat hoort een financiële bijdrage van € 1000,-.

Wandelroutes en verhalen

Vorig jaar heeft de wandelwerkgroep meegedaan met het project om een website te ontwikkelen ter ondersteuning van de 4 wandelroutes in Dalen. Via de website zijn verhalen te horen over de historie van Dalen, kan informatie over in de omgeving verblijvende vogels worden opgevraagd en kun je zien welke oefeningen je kunt doen op de toestellen die op het sportcomplex ’t Grootveld zijn geplaatst.

Mooi resultaat

Enkele woorden uit het juryrapport: Mooie verbinding tussen de echte en digitale wereld, het borgen van het culturele erfgoed, wandelroutes worden toekomstbestendig gemaakt, het plan komt sympathiek over, het helpt de nieuwsgierigheid te vergroten en er straalt groot enthousiasme af van de betrokkenen.

Met het project en de begeleidende video is Dalen op de tweede plaats geëindigd van alle projecten die meededen in Drenthe. Een uitstekend resultaat waar we erg trots op zijn.

Vervolg

Dit resultaat is mede tot stand gekomen door iedereen die op ons project heeft gestemd. Daarvoor onze hartelijke dank.

Zodra het mogelijk is zal de werkgroep de informatieborden plaatsen en de website lanceren, zodat iedereen kan genieten van de extra dimensie die is toegevoegd aan de routes. De verwachting is dat er kort na het einde van de lockdown, op 9 februari, mee zal worden begonnen.

Wij wensen jullie voor nu en later veel wandelplezier.

Namens de wandelwerkgroep,

Wim Vogelzang