Wandelen vanaf ‘Kerst op het plein’

Samen met anderen organiseert de Wandelwerkgroep Dalen een kerstwandeling als onderdeel van ‘Kerst op het plein’. We praten hierover met Roelof Beek, lid van de Wandelwerkgroep.

Wandelen op het plein

Eigenlijk moet het zijn wandelen vanaf het plein en er weer naar toe. Als het begint te schemeren start de wandeltocht vanaf het plein voor de kerk. Het is een mooi verlichte route die leidt via de molen, waarvan de wieken zullen draaien, door Dalen heen en naar de Daoler Tuun en vandaar weer terug naar het plein. Onderweg zullen op de stelling van de molen en op enkele andere plaatsen midwinterhoornblazers hun mysterieuze klanken laten horen, zullen ‘De Liefhebbers’ zorgen voor kerstliedjes en is in de Daoler Tuun een levende kerststal ingericht. Daar wordt het kerstverhaal verteld. Ook is er een kraampje aanwezig met drinken en wat lekkers. 

En bij slecht weer?

Dat kan natuurlijk en dat is eigenlijk gewoon pech. Maar Roelof is optimistisch! Het is een prachtige tocht en zeker de moeite waard om hem te lopen. Tegen een geringe bijdrage kan iedereen er aan meedoen. Op het plein kunnen de mensen betalen en ze krijgen daarvoor o.a. een kerstmuts met lampjes erin en een bon voor een lekkernij. De kinderen t/m groep acht van de basisschool mogen gratis meelopen. 

Wie organiseren dit?

De Midwinterhoornblazers, de Rotary, de Daoler Tuun, de Zondagsschool, De Liefhebbers en de Wandelwerkgroep zijn samen gekomen tot deze wandeling als onderdeel van ‘Kerst op het plein’. Er werd prima samengewerkt en ze denken dat ze echt een prachtige tocht hebben gemaakt die goed te lopen is, ook met kleinere kinderen. Samen in optocht door Dalen met verlichte kerstmutsen op en langs prachtige plekjes moet straks wel heel mooi worden!

De Wandelwerkgroep

Toen als onderdeel van de Dorpsvisie naar voren kwam dat het mooi zou zijn om in Dalen de fiets- en wandelroutes uit te breiden, werd al snel een werkgroep opgericht, waarin naast Roelof ook deelnemen Wendelien Böttger, Wim Vogelzang, Riekus Hazelaar en Harry Ruinemans. Deze werkgroep wist voldoende gelden van Dalense sponsoren te verkrijgen. Zij vallen organisatorisch gezien onder Dorpsbelangen. De werkgroep heeft vier wandelroutes ontworpen. De routes starten in het centrum van Dalen en eindigen daar ook. Alle vier de wandelingen hebben een eigen thema: landbouw en boerderijen (richting Wachtum), sport en bewegen (naar het Grootveld), natuur (naar de Huttenheugte) en cultuur en historie (Dalen staat centraal). Alle wandelingen zijn ongeveer tien kilometer lang, als je ze allemaal gelopen hebt, kom je aan de afstand van een marathon. 

Routebeschrijving

De wandelingen zijn met paaltjes aangegeven. Al deze paaltjes zijn door de werkgroep in samenwerking met het Recreatieschap Drenthe in de grond gezet. De paaltjes zijn betaald door het Recreatieschap Drenthe en de routes maken deel uit van het netwerk wandelknooppunten Drenthe. 

Wensen

Zij zouden graag als onderdeel van de routes beweegtoestellen willen plaatsen, de huidige bordjes met informatie over vogels willen vervangen en een app laten ontwikkelen. De routeboekjes zijn al klaar en de officiële opening is op 30 november a.s.

Tenslotte

De organisatoren verheugen zich enorm op 15 december ‘Kerst op het plein’. Ze hopen dat het een groot succes wordt en dat ook de kerstwandeling waar zij aan hebben meegewerkt, veel tevreden deelnemers zal tellen.