VV Dalen voert actie voor meer vrijwilligers

Met behulp van de aanpak van de cursus ‘Meer vrijwilligers in kortere tijd’ van Sport Drenthe gaat voetbalvereniging Dalen binnenkort nieuwe vrijwilligers binden. Op woensdag 10 juni houdt de club daarvoor een speciale belavond. Vv Dalen vindt het hebben van betrokken leden van groot belang. De insteek van de vereniging is dat ieder lid iets bijdraagt en dat daarnaast de talenten van vrijwilligers zo goed mogelijk worden benut.

De vv Dalen probeert te zorgen voor een zo optimaal mogelijke bezetting van de verschillende functies binnen de vereniging. Het bestuur vindt het daarbij belangrijk dat taken over zoveel mogelijk vrijwilligers worden verdeeld. Vele handen maken immers licht werk.
De cursus ‘Meer vrijwilligers in kortere tijd’ gaat over het werven en behouden van vrijwilligers, maar ook over het verlagen van de werkdruk door taken beter te verdelen.

Bloeiende vereniging

“Vv Dalen is een bloeiende vereniging. Een vereniging met ambitie”, geeft voorzitter Riekus Hazelaar aan. “Die ambitie brengt met zich mee dat er meer vrijwilligers nodig zijn om de verenigingsdoelen te bereiken. We hebben geïnventariseerd voor welke taken binnen de vereniging meer handen gewenst zijn. De taken die binnen de vereniging verricht worden zijn erg divers.” Riekus benadrukt dat er voor ieder lid dat zijn of haar steentje wil bijdragen wel een klus naar wens is. In eerste instantie wordt gekeken naar de talenten en interesses van geïnteresseerden en daar wordt een passende taak bij gezocht. Dat maakt het volgens Riekus voor de nieuwe vrijwilligers erg leuk om met een taak aan de slag te gaan.

Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd cursusleider Anne Prins: “Vrijwilligerswerk is het fundament van de sport. De sport in Nederland wordt gedragen door de eigen leden. Hoe breder dat draagvlak is hoe gezonder de vereniging! Het is fantastisch dat ook deze vereniging er helemaal voor gaat om het fundament van hun vereniging te verstevigen.”

Belavond

Voorzitter Riekus Hazelaar kijkt met plezier uit naar de belavond op woensdag 10 juni. “Iedereen heeft het druk, maar iets doen voor je vereniging hoort er bij”, zo stelt hij. “Onze vraag zal niet zijn wie er wat wil doen, maar wat men wil doen. Voor iedereen is wel iets passends te bedenken. Op die avond zullen zoveel mogelijk leden persoonlijk benaderd worden om meer voor de vereniging te gaan betekenen”, zegt de voorzitter.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Riekus Hazelaar. Tel: 06 – 51 35 06 62.
Derk Lennips. Tel: 06 – 20 99 77 05.
Richard Spang. Tel: 06 – 10 12 57 85
Anneke Boorsma. Tel: 06 – 15 15 77 85