Vrijwilligersavond Duurzaam Dalen

Woensdag 1 februari jl. gaf Duurzaam Dalen de eerste vrijwilligersavond.

Tijdens deze avond werd er door voorzitter Willy Heijnen o.a. een update gegeven over de stand van zaken rondom de diverse projecten binnen de Werkgroep. Ook de uitgangspunten van nationale Project Aardgasvrije Wijken (PAW-3) werden besproken voor Aardgasvrij Dalen (AGVD). Zo werden de hoofdlijnen van het plan besproken en werd er verteld welke vervolgstappen er in 2023 gezet worden.

Het project is opgezet voor en door bewoners. Zij hebben zelf de leiding en zetten dus zelf de eerste stappen in de energietransitie van Dalen. De projectgroep AGVD gaat zoveel mogelijk hulp bieden aan de bewoners.

Om dit mogelijk te maken hebben we vrijwilligers nodig op het gebied van financiën (leningen; subsidies enz), een klusteam om (oudere) bewoners te helpen met eenvoudige isolatiemaatregelen, uitbreiden van het team energiecoaches om de bewoners een indicatie te geven wat zij kunnen doen om te verduurzamen, mensen die zich met de communicatie bezig willen houden door stukjes te schrijven, interviews te doen, website beheren enz.

Tijdens deze avond waren alle leden van de werkgroep en de eerste belangstellende vrijwilligers aanwezig en was er een totale groep van 18 bewoners!

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie? Geef u dan op via info@duurzaamdalen.nl

Willy Heijnen tijdens de opening.