Voorzichtige start DUO-fietsen

Nog voor de start van het seizoen ging door de corona-uitbraak de boel op slot voor het duofietsen en kon er niet gefietst worden. Ook al omdat de deelnemers vaak een zeer hoge gemiddelde leeftijd hebben en dus tot de ‘verhoogde risicogroep’ behoren. De stichting Duofietsen heeft aangegeven dat er voorlopig niet op onze eigen fietsen gefietst mag worden. De werkgroepen leggen zich daarbij neer.

Coronaproof

Echter nu er door de versoepelingen weer wat meer mogelijk is, heeft de werkgroep Dalen, in overleg met de Selkersgoorn, het plan opgevat om hun fiets ‘coronaproof’ te maken. Zo kunnen onze deelnemers, die zolang zijn verstoken van een uitje of zelfs niet eens naar buiten konden, toch even de deur uit. Wij starten met de bewoners van de Selkersgoorn, omdat zij letterlijk opgesloten hebben gezeten.

Door de plaatselijke fietsenmaker Fiets Totaal Dalen is een scherm geplaatst tussen bestuurder en bijrijder en zijn er beschermingsmiddelen beschikbaar als er hulp bij het op- en afstappen nodig is.

Onze vrijwilligers zijn hiervoor benaderd en gevraagd wie mede invulling kan geven aan dit lokale initiatief. Er zijn  vrijwilligers die zelf in de risicogroep zitten of die mensen verzorgen die een verhoogd risico hebben, die hier nog niet aan mee kunnen doen. Wij respecteren dit, maar gelukkig zijn er ook vrijwilligers gevonden die mee kunnen doen.

Er weer op uit!

Zo kan er twee keer per dag een uurtje of anderhalf uur gefietst worden. Tot groot plezier van de deelnemers: “Alles groeit en bloeit en we zien er niks van. Ik weet niet hoe de wereld er op dit moment uitziet…”

Gewoon even de kop in de wind door ons mooie dorp Dalen!

Kijk bij Fiets Totaal Dalen