Vervanging verlichtingsarmaturen Dalen

De gemeente Coevorden is eigenaar van de straatverlichting binnen de gemeente. De gemeente heeft daarmee de plicht om er voor te zorgen, dat de straatverlichting het goed blijft doen. In de afgelopen jaren zijn enkele onderdelen van de bestaande straatverlichting uit gefaseerd door producenten en daardoor niet meer leverbaar. Ook is de installatie op enkele locaties in de gemeente Coevorden verouderd en inefficiënt.

Verduurzaming

Om grote problemen (uitval) tegen te gaan is de gemeente Coevorden in 2018 begonnen met het verduurzamen van de straatverlichting. Dit houdt in dat alle verouderde en niet meer leverbare lantaarns worden vervangen door nieuwe duurzame en energiezuinige LED-verlichting. Veelal wordt de oude verlichting gekenmerkt door de oranje lampen.

Plan van aanpak

In 5 jaar tijd wordt gefaseerd het vervangen van oude verlichting uitgevoerd. In 2020 wordt o.a. de verlichting in de bebouwde kom van Dalen aangepakt. De gemeente gaat de oude armaturen vervangen door LED armaturen. De locatie van de lantaarnpalen blijft hetzelfde. De LED verlichting bevat wit licht, waardoor er in de avonduren een ander straatbeeld ontstaat. De kleurherkenning en de zichtbaarheid verbetert voor de weggebruikers.

Meer eenheid in Dalen

In Dalen is wel een uitzondering gemaakt voor het centrum, Hoofdstraat en Burg. Fonteinstraat. Hier staat momenteel een grote verscheidenheid aan verlichtingstypes en de kleuren van lantaarnpalen. Hier zal meer eenheid in worden gebracht. In samenwerking met Dorpsbelangen is gekozen om het centrum te verlichten met lantaarnpalen met een meer klassieke uitstraling (gebied centrum en Burg. Fonteinstraat vanaf de Schoolstraat richting het zuiden). In de Burg. Fonteinstraat (Schoolstraat tot Thyakkerstraat) wordt de verlichting voor een deel herschikt om ook hier meer eenheid te creëren.

Voor meer informatie klik hier: Vervangen verlichtings armaturen in Dalen