Verkeerssituatie Dalen

Vanuit Dorpsvisie Dalen is de Werkgroep Verkeer, Veiligheid en Vervoer bezig met onder andere knelpunten en eventuele oplossingen rondom verkeerssituaties in ons dorp.

In de “Lelie van Dalen” is de inwoners gevraagd naar knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid.
Deze knelpunten zijn geïnventariseerd. Naar aanleiding van de inventarisatie heeft de Werkgroep onder leiding van Folkert Sinnema de wethouders Jan Zwiers en Jeroen Huizing en enkele medewerkers van de gemeente Coevorden uitgenodigd voor een “Rondje Dalen”