Verhuizen dagdelen De Rollebol Dalen

Na de zomervakantie (per 19 augustus 2019) biedt peuteropvang De Rollebol  peuterochtenden aan op de maandag- en donderdagochtend. Hierdoor komt de huidige woensdagochtend te vervallen.