Verbetering paden in de Daoler Tuun

Als proef is in de Daoler Tuun een gedeelte van de paden voorzien van een fijnere soort steenslag. De bedoeling is om de paden beter begaanbaar te maken voor bezoekers van de Tuun en zeker ook voor mensen met een rollator.

Ook zijn er ondanks de stikstofproblematiek nieuwe huizen opgeleverd, maar dan in de vorm van nestkastjes.  De kastjes zijn vorig schooljaar gemaakt door de leerlingen van de BWB-school. Hopelijk vallen ze bij onze gevleugelde vrienden in de smaak.