Update van Duurzaam Dalen

Het is al weer een tijdje geleden dat u iets van ons heeft kunnen lezen. Toch zitten we niet stil. Daarom een update!

In het afgelopen jaar zijn we met een aantal zaken bezig geweest die nogal wat tijd vragen. We zijn in onze plannen vaak afhankelijk van instanties en dat vraagt ook ‘geduld’.  Toch denken we dat we onderwerpen in behandeling hebben die voor de inwoners van Dalen superinteressant zijn.

Zonnepark klavertje-3

We zijn al enige tijd in gesprek met de gemeente Coevorden, de provincie Drenthe en Rijkswaterstaat over de realisatie van een zonnepark in het klaverblad Holsloot. We doen dit samen met vertegenwoordigers uit Wachtum, Holsloot en Sleen.

Omdat ons dorp zich kenmerkt door het vele groen (bomen) is het voor veel inwoners niet zinvol om zelf zonnecollectoren te plaatsen. Het klaverblad geeft ook een mooie natuurlijke afscherming en dan hebben omwonenden er geen last van.

Onze inzet is dat we dit park zelf inrichten en exploiteren. Dit op basis van participatie door de inwoners uit de 4 deelnemende dorpen.

Wat we tot op dit moment hebben geleerd, is dat de gemeente en provincie ons initiatief van harte steunen: “van en voor de bewoner” is ook hun uitgangspunt. Ook dat het een langdurig traject is omdat er veel problemen moeten worden getackeld, bijvoorbeeld de aansluitingsproblemen op het netwerk, Rijkswaterstaat is nog niet zo van inwonerparticipatie, etc.
Maar we willen ons daarin niet laten ontmoedigen.

Drainagekratten

Al eens eerder hebben we gevraagd of een inwoner van Dalen bereid is als voorbeeldproject te willen fungeren voor het gebruik van drainagekratten. Wie is geïnteresseerd?
Doel ervan is te laten zien dat de afvoer van hemelwater niet via het riool, maar gewoon in uw eigen grond kan worden afgevoerd. Zeker als we terugdenken aan de afgelopen twee zomers is het vasthouden van je eigen water voor je tuin en voor het grondwaterpeil een goede en dus duurzame gedachte. Ook de overheid ziet dit in en geeft hierop behoorlijke subsidie!!

Laadpalen en elektrische deelauto voor Dalen

We zijn met de gemeente in gesprek over uitbreiding van het aantal laadpalen en hebben daarvoor een plaatsingsplan ingediend.

Een van de aansluitingen zou dan moeten gaan dienen als een vaste plek voor een elektrische deelauto, die we hier in Dalen willen gaan plaatsen. Daarvoor zijn we in gesprek met Easydriving. Zij zijn bereid een auto te leveren. Middels een abonnement (5,00 per maand) en bij gebruik (2,75 per uur en 0,05 ct p.km) denken we dat we een extra service aan onze inwoners kunnen bieden. Ook vinden we dat we daarmee mogelijk het tweede autogebruik kunnen terugdringen. Kijk maar eens op de website van Easydriving.

We zullen je nader informeren zodra we tot overeenstemming met de partijen zijn gekomen.

Duurzaamheidsroute Dalen 2020

We willen begin 2020 een duurzaamheidsroute gaan aanbieden. Doel ervan is dat we inwoners uit Dalen die al het nodige hebben gedaan in termen van duurzaamheid willen vragen hun huis open te stellen om met andere inwoners hun ervaringen te delen. Bewoners die hieraan mee willen doen, vragen we om zich te melden.

Voorbeelden zijn het energieneutraal maken van je huis, goede isolerende maatregelen, het gasloos maken van je huis (de warmtepomp) etc.

Duurzaamheid in de breedte en de beperkingen

Duurzaamheid is een breed terrein. Zo langzamerhand is eenieder er wel van doordrongen dat we na moeten denken over onze bijdrage aan het milieu en het klimaat.  Regelmatig komen er ideeën bij ons langs wat er nog meer zou kunnen worden opgepakt. Zoals we al eerder tijdens informatiebijeenkomsten hebben aangegeven, kunnen we als werkgroep alleen in samenwerking met alle inwoners tot mooie activiteiten en projecten komen.

Onlangs werd ons gevraagd naar een reparatiecafé of repaircafé. Dat is een goed initiatief en ik denk dat er genoeg ’techneuten’  in Dalen wonen om zoiets te kunnen organiseren. De werkgroep kan hiervoor als aanmeldpunt willen dienen.

Communicatie

We willen u graag meer en vaker informeren waarbij we ook denken aan een nieuwsbrief. Is er een enthousiaste communicatiedeskundige in Dalen die betrokken is bij dit onderwerp en ons zou willen helpen?

Als u interesse hebt stuurt u ons een mail.