Uitnodiging online informatie avond zonneroute A37

Op woensdagavond 9 december is er van 20.00 uur tot 20.45 uur een online informatieavond over de mogelijke komst van een zonneroute langs de A37. Tijdens de digitale informatieavond wordt onder andere een 3D visualisatie van de zonneroute gepresenteerd en wordt u bijgepraat over de stand van zaken in het project. Uiteraard is er tijd ingeruimd voor het stellen van vragen.

Via de webpagina van de Provincie Drenthe vindt u meer info en kunt u zich aanmelden: https://www.provincie.drenthe.nl/@137417/online/

Na aanmelden ontvangt u bericht dat u op 8 december de deelnamelink krijgt toegestuurd.