Uitnodiging ‘kick-off’ Aardgasvrij Dalen

De subsidieverordening voor het project ‘Aardgasvrij Dalen’ is aan het college van B&W aangeboden en daarmee op weg om te worden vastgesteld. Nu is het moment gekomen om de inwoners van Dalen nader te informeren over de stappen, die zij kunnen ondernemen om in aanmerking te komen voor subsidie. De werkgroep Aardgasvrij Dalen nodigt u daarom uit om op 1 juni a.s. een informatieavond over dit onderwerp in De Spinde bij te wonen. Om een beeld te krijgen van het aantal aanwezigen bij deze bijeenkomst, vragen we u zich vooraf aan te melden via het volgende mailadres: info@aardgasvrijdalen.nl

Agenda

KICK-OFF  Aardgasvrije Wijken in Coevorden 1 JUNI 2023

1 Juni 19.30 – 22.00 uur  Kick-off met presentatie.

2 Juni 09.00 – 12.00 uur  Inloop ochtend in de Spinde voor meer informatie.

De agenda voor de informatieavond van 1 juni 2023 ziet als volgt uit:

19.00 uur     Zaal open

19.30 uur     Opening door gespreksleider Folkert Sinnema, voorzitter Werkgroep Aardgasvrij Dalen

19.40 uur     Voorzitter Dorpsbelangen Dalen Harry Lamberts en Willy Heijnen kartrekker van de werkgroep  Duurzaam Dalen.

19.50 uur     Wethouder J. Huizing van de gemeente Coevorden reikt een aanmoedigingsprijs uit.

20.30 uur     Aan vier tafels wordt er voorlichting gegeven over het onderwerp.

22.00 uur     Gepland einde

Inloopochtend

Na de informatieavond zullen er ongetwijfeld nog vragen leven bij de aanwezigen. Op 2 juni is hiervoor van 9.00 tot 12.00 uur een inloopochtend in de Spinde georganiseerd, waarbij het mogelijk is om individuele, praktische vragen te stellen aan de werkgroepleden van Aardgasvrij Dalen.