Tweede fase Caspershof gaat van start

Donderdagmiddag werd er in MFC De Spinde informatie verstrekt over de vervolgfasen van ‘De Caspershof’ in Dalen. Binnenkort wordt de verkoop van tien appartementen opgestart in fase twee. Op termijn is er ruimte voor nog eens 16 wooneenheden in fase drie en vier.

Uitvoering overgedragen aan bouwbedrijf Zweers

Johan Scholten, eigenaar van Bouwbedrijf W.R. Scholten draagt het project met zorg en toewijding over aan Bouwbedrijf Zweers. “Dit bedrijf en hun visie is naar mijn idee passend en zeer geschikt om een dergelijk groot project te realiseren”, aldus Johan Scholten. “Voor ons bedrijf legt dit een fors beslag op onze mankracht en organisatie. Voor het dorp is het van belang dat met nieuwbouw voldoende voortgang in de woningmarkt ontstaat. Daarom draag ik het met trots en vertrouwen over aan Bouwbedrijf Zweers, een gedegen bedrijf met ook traditionele bouw. Zweers is in staat vlot te starten met de bouw, vanzelfsprekend nadat een deel van het complex is verkocht. Fase 2 sluit qua bouw nauw aan op het eerste deel en samen vormen zij een prachtig aangezicht in het centrum van Dalen”.

Moment van overdracht

De daadwerkelijke overdracht vond donderdag 6 februari plaats in het bijzijn van de wethouders Zwiers en Huizing van de Gemeente Coevorden. Beide heren hebben vanuit hun eigen aandachtsgebied, respectievelijk Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling, een groot aandeel geleverd in het tot stand komen van dit project. De ontwikkeling van woonproject Caspershof is op dit moment de enige mogelijkheid tot nieuwbouw in Dalen. Ondernemersvereniging Dalen en andere belanghebbenden waren eveneens getuige van deze overdracht. Johan Scholten overhandigde aan Allard Zweers de Dalense vlag, om deze tijdens de bouw op het hoogste punt te laten wapperen.

Karakteristiek centrumbeeld

In 2016 kreeg Johan Scholten de kans het voormalig gemeentehuis ‘De Spinde’ in het kloppend hart van Dalen te kopen van de Gemeente Coevorden. Wethouder Jan Zwiers heeft zich hier sterk voor gemaakt. De Spinde was erg verouderd en lokale verenigingen hadden geen onderdak meer. Scholten ontwikkelde het woonproject ‘Caspershof’ vernoemd naar het naastgelegen monumentale ‘Hof van Caspers’. Johan Scholten: “Zonder de support van kartrekker Jan Zwiers en de Gemeente was dit project er niet gekomen”. Het gebouw is ontworpen door Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo Heijnen. De stijl van de centrumappartementen Caspershof doet sterk denken aan het voormalige gemeentehuis. Het is van historische waarde, kenmerkend en passend in het karakteristieke beeld van het centrum van Dalen.

Maatschappelijke waarde

Scholten kondigde destijds vier bouwfasen aan voor woonproject ‘Caspershof’. Eind 2016 realiseerde Scholten de eerste fase met de bouw van 7 appartementen. Het is een plan met maatschappelijke waarde geworden. Het naastgelegen verenigingsgebouw De Spinde geeft Scholten in bruikleen aan de bevolking en inmiddels maken 32 verenigingen hier gebruik van. Verder is er bij de ontwikkeling van dit project volop aandacht besteed aan het achtergelegen Rijksmonument, het hof van de familie Caspers, door deze volledig in het straatbeeld te betrekken.
Door het vervolg van de bouw van het appartementencomplex wordt er een flinke impuls gegevens aan ‘wonen in Dalen’ die uiteindelijk een positieve beweging op de woningmarkt teweeg zal brengen.

Verkoop volgende week van start

De verkopende makelaar, Dolf Schürmann van Naober Makelaars liet weten dat het kantoor volgende week van 10 t/m 13 februari inloopavonden houdt, waarin potentiële kopers uitleg kunnen krijgen over de tien appartementen. De prijzen variëren van 389.650 euro tot 575.00 euro. Het grootste appartement heeft een oppervlakte van meer dan 170 vierkante meter. Onder het nieuw te bouwen complex zal een parkeergarage worden gerealiseerd met een berging voor de bewoners. De bouw van fase twee gaat van start als er voldoende appartementen zijn verkocht.