Twee initiatiefgroepen ‘Wonen’ van start

Woensdagavond 7 december was de aftrap van de twee initiatiefgroepen ‘Wonen in Dalen’.

De twee initiatiefgroepen hebben in september besloten te gaan onderzoeken of er nieuwe woonmogelijkheden in Dalen zijn. De groepen worden ondersteund door Derk Jan Laanbroek, procesbegeleider vanuit de provincie Drenthe en in samenwerking met de gemeente Coevorden.

De provincie wil graag dat wonen in Drenthe mogelijk blijft en meer mogelijk wordt. Deels omdat er een woningtekort is, maar ook om de leefbaarheid in kleinere dorpen en kernen te behouden. Eén groep bestaat uit jongeren en de andere groep bestaat uit doorstromers of ouderen.
Beide groepen gaan in januari 2023 een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap oprichten. 

Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

In een CPO zijn de toekomstige bewoners zelf projectontwikkelaar.
Gedurende het gehele traject nemen zij, georganiseerd in een vereniging, de beslissingen.
De CPO-leden kiezen een architect en een aannemer en werken direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces.

Zo wordt het maximale uit ieders woonbudget gehaald, om aan alle individuele wensen voldoen. 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap betekent:

  • Samen, zelf de baas zijn
  • Woningen bouwen zonder winstoogmerk
  • De kosten en de zorgen van het samen bouwen delen
  • Een buurt opbouwen, voor de eerste steen gelegd is
  • Geen standaardwoning, maar een woning op maat 

Een huurconstructie, met bijvoorbeeld Domesta, hoort ook bij de mogelijkheden. 

Stappenplan


Tussen nu en realisatie van de woning, zit ongeveer twee en een half jaar.
De volgende stappen worden doorlopen:

1. Gesprek met de gemeente 

Het eerste idee wordt besproken met de gemeente – oprichting CPO-

2. Principeverzoek

 Als gemeente en initiatiefnemer het eens zijn over de ideeën wordt er aan het College van B&W officieel gevraagd mee te werken.

3. Bestemmingswijziging

Na akkoord van belanghebbenden worden alle afspraken vastgelegd in het bestemmingplan. Wat mag er komen?

4. Bouwplan

Met de architect en/of de aannemer wordt het bouwplan gemaakt.

5. Omgevingsvergunning

Het bouwplan wordt getoetst aan het bestemmingsplan en hiervoor wordt een vergunning verstrekt.

6. Bouwen 

De aannemer bestelt zijn materialen en begint aan de bouw van de woning(en). Bij de oplevering van de bouw wordt samen bekeken of het bouwplan volgens de  afspraken is gebouwd. 

Belangstelling?

Heb je belangstelling om mee te doen en wil je deelnemen aan één van beide groepen? Of wil je meer informatie?

Mail dan naar Riet Muller: rietmuller56@gmail.com,
Werkgroep Wonen van Dorpsbelangen Dalen