Totale sluiting sportpark ‘t Grootveld

Bij deze een indringende oproep van het bestuur van de VV Dalen aan iedereen die meent nog steeds terecht te kunnen op het sportpark. Bijvoorbeeld om even lekker een balletje te trappen op het pannaveldje.
DOE DAT NIET !!!
Het gehele sportpark is tot nader order gesloten!
Het is simpelweg verboden terrein!
Het kabinet roept iedereen op om niet naar buiten te gaan als dat niet per se hoeft, en om op minimaal 1,5 meter afstand van anderen te blijven. Zij doen dit niet voor niets. Het zijn verregaande maatregelen waarvan iedereen hoopt dat ze niet heel lang van kracht zullen blijven. Maar het is hoogst onverantwoord wanneer mensen zich er niet aan houden.
Nederland heeft net als de rest van de wereld te maken met een pandemie. Een situatie die we in geen honderd jaar hebben gehad, en waarvan niemand met zekerheid kan zeggen hoe die verder zal verlopen.
Zeker is wel dat er momenteel heel veel mensen worden opgenomen in ziekenhuizen, dat velen van hen op de IC terecht komen, en dat heel veel mensen overlijden aan het coronavirus.

Neem de maatregelen serieus

Absoluut niet iets om laconiek over te doen dus.
Laten we daarom met z’n allen er alles aan doen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen. En dat doen we door de maatregelen van het kabinet op te volgen. Dus, binnen blijven als er geen noodzaak is om naar buiten te gaan, minimaal 1,5 meter afstand bewaren tot anderen, geregeld de handen grondig wassen (tenminste 20 seconden lang), hoesten en niezen in binnenkant elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken.
Momenteel worden patiënten vanuit Noord-Brabant overgebracht naar ziekenhuizen elders in het land. Dit doen ze omdat in Noord-Brabant anders onvoldoende plek is voor nieuwe patiënten. Op die manier denkt men de capaciteit in de ziekenhuizen onder controle te kunnen houden. Maar dat kan alleen maar als een verdere verspreiding van het coronavirus zo langzaam mogelijk verloopt (en het liefst stopt). En daarom is het ontzettend belangrijk dat de kabinetsmaatregelen serieus worden genomen en worden opgevolgd.

Kom ook niet samen op andere veldjes

Kom dus ook niet samen op een veldje in Dalen, of zo.
Wees voorzichtig, blijf gezond, en zorg dat ook de rest van je familie gezond blijft.
.
Het bestuur volgt alle ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwlettend. Indien maatregelen worden aangescherpt dan wel versoepeld, stellen wij u middels onze website op de hoogte van de gevolgen ervan voor v.v. Dalen. Houdt daarom onze website in de gaten.

Bron: website VV Dalen