Toegankelijkheid sportpark ’t Grootveld verbeterd

De gemeente Coevorden heeft voor de 14 buitensportverenigingen beleid ontwikkeld voor de thema’s Kwaliteit van de velden, Led verlichting en Toegankelijkheid’. Aanleiding hiervoor is een kwaliteitsimpuls die de gemeente de betreffende sportverenigingen geeft, zodat ze voor de lange termijn toekomstbestendig zijn. Voor vv Dalen betekent dit dat het aanbrengen van Led verlichting voor 3 voetbalvelden inmiddels is gerealiseerd en dat deze zomer het onderdeel Kwaliteit van de velden middels een gefaseerde renovatie wordt afgerond.

Rekening houden met mindervalide bezoekers

Op dit moment wordt gewerkt aan de Toegankelijkheid van de voetbalvelden, wat inhoudt dat de velden geschikt gemaakt worden qua bereikbaarheid voor mindervalide bezoekers zoals bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. Mede op basis van een advies van het ‘Platform Gehandicaptenbeleid Coevorden’ wordt naast veld 1 en 2 een verhard tegelpad aangelegd met een breedte van 1,20 m. Dit geldt eveneens voor de velden 3 en 4 waar een pad centraal achter de bestaande dugouts wordt aangelegd. Verder worden er per veld opstelplaatsen gerealiseerd. Een verhard verbindingspad tussen veld 1 en het sintelpad langs veld 3 en 4 is onderdeel van het plan. 

Ook de toegankelijkheid van de kantine wordt in dit verband aangepast.