‘2 Voudt’ in `t Oelnbret

Op 8 december treden Wilhelm en Zinnemers op in `t Oelnbret. Wat gebeurt er met je als je vanuit het ‘diepe zuiden’ richting Drenthe emigreert? Begrijp je je medemens, je vriendjes, je buren? Word je door je nieuwe medemensen, vrienden en buren begrepen? Wat is er nodig om je te handhaven en je toch een Drent te voelen? Waren die slapeloze nachten echt nodig?

Kortom: Is het 2 Voudt, Rob Wilhelm en Eddie Zinnemers gelukt zich in het barre Drenthe begrepen, geaccepteerd, geliefd en gelukkig te voelen? Met een flinke dosis humor en een dikke knipoog leiden beide heren u door hun inburgeringsproces.

Meer informatie en aanmelden op de webpagina van het `t Oelnbret.