Telefonische hulplijnen en Corona

Rode Kruis opent hulplijn voor kwetsbare mensen

Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kun je contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn (070 – 4455888)

Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Maatschappelijk Welzijn Coevorden heeft een telefoonlijn ingericht. Deze hulpdienst is iedere werkdag bereikbaar van 8.30-17.00 uur via telefoonnummer: 085-2735256 en via mail: info@mwcoevorden.nl. Maatschappelijk werkers en opbouwwerkers zetten hun werk via de telefoon en via de mail gewoon voort, helpen mensen en geven informatie en advies.
Ook kunnen we helpen bij  zorgvragen van kwetsbare burgers rondom boodschappen, eenzaamheid etc.
Na 17.00 uur en in het weekend schakelt het telefoonnummer automatisch door naar de crisisdienst.