Symposium 25 jaar Museummolen ‘Jan Pol’

Museummolen ‘Jan Pol’ vierde vrijdag 30 augustus haar 25 jarig jubileum met een symposium. Voorzitter Jack Lubberman heette alle aanwezigen welkom. Als eersten noemde hij de 52 vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan een museum immers niet draaien. Verder een welkom voor de familie Pol, sprekers en overige genodigden. Tot 1981 was de molen eigendom van de familie Pol. De voormalige gemeente Dalen kwam in 1988 in het bezit van de molen.

Sprekers

Daarna gaf Jack het woord aan de eerste spreker, de heer Nico Meerburg van 1985 tot 1996 burgemeester van Dalen. Hij vertelde hoe een dreigende sloop van de molen werd voorkomen, o.a. door niet aflatende inzet van mevr. Annie Boesjes. Zij wilde graag een museum in de molen en dat is dus gelukt.

Huib Minderhoud sprak over de historie van de boerderij van de familie Caspers-Kiers en vertelde een boeiend verhaal over het Jugendstilpand en haar bewoners van 1725 tot heden.

Jeroen Huizing, wethouder van de gemeente Coevorden, sprak over het belang van het erfgoed in de gemeente Dalen. Het werk van historische verenigingen is daarbij erg belangrijk. In dat verband noemde hij museummolen “Jan Pol”, de  Toorn van Thunaer (muziektheater gebaseerd op historische feiten) en de Garnizoensdagen.

Sonja van der Meer, directeur van Het Drentse Landschap, vertelde hoe Het Drentse Landschap zich inzet voor het behoud van de Drentse natuur en het in stand houden van het culturele erfgoed, waaronder boerderijen en andere kenmerkende gebouwen. Deze organisatie neemt alle molens in de gemeente Coevorden fasegewijs over. De ‘Jan Pol’ gaat eind  2020 over naar Het Drentse Landschap.

De volgende spreker  was Hilde Boon, senior KNA- archeoloog. Zij vertelde over de opgravingen ter hoogte van Dalen t.b.v. de verdubbeling van de N 34. Er zijn verschillende sporen van bewoning gevonden.

Vincent van Vilsteren, voormalig conservator van het Drents Museum, sprak over de relatie Drents Museum en Museummolen ‘Jan Pol’, dus hoe grote en kleine musea elkaar versterken o.a. door de bruikleen die de ‘Jan Pol’ heeft. Daarna vertelde hij over de vondst van de bronzen kookpot, gevonden bij Dalen, die in het museum staat tentoongesteld.

Daarna boden de vrijwilligers een cadeau aan, een plaquette met opschrift, die binnenkort buiten op de molensteen wordt bevestigd.

 

Touchtable

Na een dankwoord van Jack Lubberman toog het gezelschap te voet naar de molen, waar, door onder meer een bijdrage van de familie Pol, een bijzonder cadeau werd onthuld. De familie kreeg de eer het geschenk, een touchtable, te onthullen.  Via deze tafel is veel informatie en beeldmateriaal over de Museummolen te vinden.

De zeer geslaagde middag werd buiten op het molenplein met een hapje en een drankje afgesloten.