Succesvolle vrijwilligerscampagne VV Dalen

De vrijwilligerswervingscampagne van de VV Dalen is zeer succesvol verlopen. Een belavond heeft 86 leden opgeleverd die interesse hebben getoond in het doen van vrijwilligerswerk. Een deel van de leden geeft aan zich incidenteel in te willen zetten. Anderen tonen interesse in structurele taken.

Mooi resultaat

De vrijwilligers die, aan de hand van de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd van Sport Drenthe, in actie zijn gekomen, zijn zeer tevreden over het resultaat. Door deze actie is weer gebleken dat v.v. Dalen niet alleen op sportief gebied maar ook op het gebied van vrijwilligers een bloeiende vereniging is!

Vervolg

Op korte termijn wordt met alle nieuwe vrijwilligers contact gezocht om kennis te maken. Het wervingsteam heeft nog niet alle leden kunnen spreken. Bent u nog niet benaderd, maar wilt u wel graag iets betekenen voor de club, neem dan contact op met voorzitter Riekus Hazelaar, tel. 06 5135 0662.

Het bestuur van de VV Dalen bedankt alle mensen van het belteam, die met hun fantastische inzet deze actie tot een succes hebben gemaakt!